ФЭНДОМ


Afrikaans | Български | Català | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Eesti | Euskara | Suomi | Français | Galego | עברית | हिन्दी | Magyar | Íslenska | Italiano | 日本語 | Latina | Македонски | ‪Norsk (bokmål)‬ | Polski | Português | Русский | Slovenčina | Slovenščina | ไทย | Українська | 中文 | ‪中文(繁體)‬ | +/− Graphic diagram for the IUCN Red List categories.

World Conservation Union (IUCN) Red List categories

Категории со низок ризик
Категории и критериуми 2001
(верзија 3.1)
Опис Категории и критериуми 1994
(верзија 2.3)
Файл:Status iucn3.1 LC mk.svg Незагрозени (LC или LR/lc), најнизок ризик. Не се квалификува за поризична категорија. Вклучува групи кои се широко распространети и во изобилство. Файл:Status iucn2.3 LC mk.svg
Файл:Status iucn3.1 NT mk.svg Скоро загрозени (NT или LR/nt), близу е до вклучување или најверојатно ќе биде вклучена во загрозена категорија во блиската иднина. Файл:Status iucn2.3 NT mk.svg
Категоријата повеќе не се користи. Зависни од заштитата (LR/cd), постои активна програма за заштита на соодветната група, чиешто прекратување би довело до вклучување на групата во загрозена категорија во рамките на 5 години. Файл:Status iucn2.3 CD mk.svg
Загрозени категории
Категории и критериуми 2001
(верзија 3.1)
Опис Категории и критериуми 1994
(верзија 2.3)
Файл:Status iucn3.1 VU mk.svg Ранливи (VU), се смета дека се изложени на висок ризик од исчезнување во природата. Файл:Status iucn2.3 VU mk.svg
Файл:Status iucn3.1 EN mk.svg Загрозени (EN), се смета дека се изложени на многу висок ризик од исчезнување во природата. Файл:Status iucn2.3 EN mk.svg
Файл:Status iucn3.1 CR mk.svg Критично загрозени (CR), изложени се на екстремно висок ризик од исчезнување во природата. Файл:Status iucn2.3 CR mk.svg
Други категории
Категории и критериуми 2001
(верзија 3.1)
Опис Категории и критериуми 1994
(верзија 2.3)
Файл:Status iucn3.1 EW mk.svg Изумрени во природата (EW), преживеале едниствено како домашни животни, во резервати, или како натурализирана популација вон традиционалната им зона. Файл:Status iucn2.3 EW mk.svg
Файл:Status none DD.svg Недоволни податоци (DD), недоволни информации за да се направи директна или индиректна проценка на ризикот на нивно изумирање. Файл:Status none DD.svg
Неоценети (NE), сè уште не се оценети според критериумите.
Файл:Status iucn3.1 PE.svg Можно е да изумреле (PE), категорија која се користи од BirdLife International, поткатегорија на CR. Файл:Status iucn2.3 PE.svg
Файл:Status iucn3.1 PEW.svg Можно е да изумреле во природата (PEW), категорија која се користи во IUCN Red List, поткатегорија на CR. Файл:Status iucn2.3 PEW.svg
Файл:Status iucn3.1 EX mk.svg Изумрени (EX), нема основани сомненија дека последната единка умрела. Файл:Status iucn2.3 EX mk.svg

Лиценцирање Править

Graphic credit: Peter Halasz. (User:Pengo), translated by guitardemon.


[[<wm-license-cc-wiki-link>]]
<wm-license-cc-conditions-attribution-header>
<wm-license-cc-by-2.5-text>
<wm-license-cc-free>
  • <wm-license-cc-free-to-share-header> – <wm-license-cc-free-to-share-text>
  • <wm-license-cc-free-to-remix-header> – <wm-license-cc-free-to-remix-text>
<wm-license-cc-conditions>
  • <wm-license-cc-conditions-attribution-header> – <wm-license-cc-conditions-attribution-text>

Используется на следующих страницах
из

См. полный список >